آیا همزمان با آغاز نخستین سال تحصیلی فرزندتان دچار اضطراب و استرس می شوید؟ 63% از مادران چنین احساسی دارند

آیا همزمان با آغاز نخستین سال تحصیلی فرزندتان دچار اضطراب و استرس می شوید؟ 63% از مادران چنین احساسی دارند

شروع سال تحصیلی جدید می تواند هم برای والدین و هم برای کودکان منشأ اضطراب باشد. در اینجا چگونگی نحوه برخورد با این مشکلات در خصوص رفتن ...

Continue reading

هفت روش پیشنهادی برای مصون نگه داشتن منزل در برابر بیماری آنفلوانزا

هفت روش پیشنهادی برای مصون نگه داشتن منزل در برابر بیماری آنفلوانزا

مبارزه با بیماری آنفلوانزاهمیشه این اتفاق می افتد که یکی از اعضای خانواده به بیماری آنفلوانزا مبتلا می شود و قبل از آنکه کسی متوجه شود،...

Continue reading